Financiële verantwoording boekjaar 2019

In dit jaarverslag staat een overzicht van de inkomsten en uitgaven per kwartaal over het jaar 2019.

Overzicht Kwartaal 1 2019
Bijgeschreven op Rabobankrekening: Totaal: € 435
Afgeschreven op Rabobankrekening: Totaal: € 353,80

Het saldo op 31 maart 2019 op Rabobankrekening: € 5930,64
Het saldo op 31 maart 2019 in de kleine kas: € 570

Overzicht Kwartaal 2 2019
Bijgeschreven op Rabobankrekening: Totaal: € 573,50
Afgeschreven op Rabobankrekening: Totaal: € 590,80

Het saldo op 30 juni 2019 op Rabobankrekening: € 5913,34
Het saldo op 30 juni 2019 in de kleine kas: € 353,46

Overzicht Kwartaal 3 2019
Bijgeschreven op Rabobankrekening: Totaal: € 2944,23
Afgeschreven van Rabobankrekening: Totaal: € 6999,71

Het saldo op 30 september 2019 op Rabobankrekening: € 1857,86
Het saldo op 30 september 2019 in de kleine kas: € 52,33

Overzicht Kwartaal 4 2019
Bijgeschreven op Rabobankrekening: € 5735,07
Afgeschreven op Rabobankrekening: € 1039,63

Het saldo op 31 december 2019 op Rabobankrekening: € 6553,30
Het saldo op 31 december 2019 in de kleine kas: € 171,25

Jaarrekening 2019

Transport Rabobankrekening boekjaar 2018 was € 5849,44
Transport kleine kas 1-1-2019 was € 999,75

Totaal vermogen op 01-01-2019: € 6849,19

Eindsaldo op Rabobankrekening op 31-12-2019 is € 6553,50
Eindsaldo kleine kas op 31-12-2019 is € 171,25

Totaal vermogen op 31-12-2019 is: € 6724,75

In totaal is het positief vermogen van de stichting Phoenix4Kids gedaald
van € 6849,19 naar € 6724,75.

Dit is een daling van het eigen vermogen met € 124,44 in het boekingsjaar 2019.

Vooruitzicht / Begroting 2020

Helaas blijkt de waarschuwing van de vooruitzichten over 2019 te zijn uitgekomen door de
hogere onkosten van het Benefietweekend op de Kaldeborn en de tegenvallende opkomst.

Deze waarschuwing luidde destijds:

Aangezien we dit jaar (2018) een flinke opbrengst hebben behaald uit het
Benefietweekend, en nu een andere locatie gaan gebruiken voor het
Benefietweekend in het 2e weekend van september 2019, is het van belang dat het
bestuur de extra kosten van het evenement t.o.v. afgelopen jaren vooraf goed in
beeld brengt. Bij verwachte hogere kosten en minder opbrengsten zal dit een
negatieve uitwerking kunnen genegeren op het totaal vermogen in 2019 en derhalve
het eigen vermogen zal afnemen.
Gelukkig mogen we stellen dat het bestuur de bovenstaande aanbevelingen ten harte heeft
genomen en ondanks de vele hogere onkosten en de tegenvallende opkomst het verlies tot
een minimum heeft weten te beperken. Chapeau hiervoor!
Derhalve ook nu weer dezelfde aanbeveling om de onkosten van het Benefietweekend in
het 2e weekend van september 2020 vooraf goed in beeld te brengen. Mede omdat we ook
nu weer een andere Benefietlocatie gaan gebruiken en er nog geen goed beeld is van de
eventuele extra onkosten.
De algemene (vaste) kosten in het boekingsjaar 2020 zullen geen negatieve uitwerking
hebben op het totaal vermogen, als deze op dezelfde verantwoorde wijze worden
uitgevoerd als het afgelopen jaar en er geen grote onvoorziene kosten op ons gaan
afkomen.
Aldus naar waarheid opgemaakt op 13 februari 2020. Onderliggende facturen en
bankafschriften zijn tijdens de jaarlijkse kascontrole op 12 februari 2020 steekproefgewijs
door de kascontrole commissie gecontroleerd.

Met vriendelijke groet,
Willy Ritzen,
(lid Phoenix4Kids, en in opdracht van het bestuur de opsteller van dit jaarverslag 2019).