Financiële verantwoording boekjaar 2018

In dit jaarverslag staat een overzicht van de inkomsten en uitgaven per kwartaal over het jaar 2018.

Overzicht Kwartaal 1 2018
Bijgeschreven op Rabobankrekening: Totaal: € 1745
Afgeschreven op Rabobankrekening: Totaal: € 583,12

Het saldo op 31 maart 2018 op Rabobankrekening: € 5395,86
Het saldo op 31 maart 2018 in de kleine kas: € 163,21

Overzicht Kwartaal 2 2018
Bijgeschreven op Rabobankrekening: Totaal: € 1558,01
Afgeschreven op Rabobankrekening: Totaal: € 1516,08

Het saldo op 30 juni 2018 op Rabobankrekening: € 5324,78
Het saldo op 30 juni 2018 in de kleine kas: € 301,71

Overzicht Kwartaal 3 2018
Bijgeschreven op Rabobankrekening: Totaal: € 7008,21
Afgeschreven van Rabobankrekening: Totaal: € 4138,27

Het saldo op 30 september 2018 op Rabobankrekening: € 8194,72
Het saldo op 30 september 2018 in de kleine kas: € 68,48

Overzicht Kwartaal 4 2018
Bijgeschreven op Rabobankrekening: € 1075.50
Afgeschreven op Rabobankrekening: € 3420,78

Het saldo op 31 december 2018 op Rabobankrekening: € 5849,55
Het saldo op 31 december 2018 in de kleine kas: € 65,48

 

Transport Rabobankrekening boekjaar 2017 was € 4233,98
Transport kleine kas 1-1-2018 was € 200,23
Totaal vermogen op 01-01-2018: € 4434,21

Eindsaldo op Rabobankrekening op 31-12-2018 is € 5849, 55
Eindsaldo kleine kas op 31-12-2018 is € 65,48
Totaal vermogen op 31-12-2018 is: € 5915,03

In totaal is de stichting Phoenix4Kids met een postitief vermogen gestegen van € 4434,21 naar € 5915,03. Dit is een stijging van het eigen vermogen met € 1480,82.

Vooruitzicht / Begroting 2019

Aangezien we dit jaar een flinke opbrengst hebben behaald uit het Benefietweekend, en nu een andere locatie gaan gebruiken voor het Benefietweekend in het 2e weekend van september 2019, is het van belang dat het bestuur de extra kosten van het evenement t.o.v. afgelopen jaren vooraf goed in beeld brengt. Bij verwachte hogere kosten en minder opbrengsten zal dit een negatieve uitwerking kunnen genegeren op het totaal vermogen in 2019 en derhalve het eigen vermogen zal afnemen.
De algemene (vaste) kosten in het boekingsjaar 2019 zullen geen negatieve uitwerking hebben op het totaal vermogen, als deze op dezelfde verantwoorde wijze worden uitgevoerd als het afgelopen jaar en er geen grote onvoorziene kosten op ons gaan afkomen.
Aldus naar waarheid opgemaakt op 1 april 2019. Onderliggende facturen en bankafschriften zijn tijdens de jaarlijkse kascontrole steekproefgewijs gecontroleerd.

Met vriendelijke groet,
Willy Ritzen,
(lid Phoenix4Kids, en in opdracht van het bestuur de opsteller van dit jaarverslag 2019).